Какво е Психо-Биология

Нашата модалност разглежда човешкото същество като триединство: душа (психика), разум (интелект) и тяло. Болестта се приема като отговор на разума към специфичен стрес в живота на човек.  Дотогава, докато болестта носи своя смисъл, тя ще продължи да се изявява на физическо ниво.

Базиран на трудовете на Клод Саба (Тотална биология на живите същества), Жерар Атиас (Био-психогенеалогия), Рике Геерд Хамер (Нова медицина) и други водещи изследователи в областта на науката и психологията, обучението в Психо-Биология предоставя един точен, ясен и ефективен метод на работа, за да се идентифицира несъзнателния механизъм, който се крие зад една болест, и преди всичко за подпомагане на оздравяването. Основния пакет от знания се преподава в рамките на 4 семинара. Освен него има отделни семинари, посветени на отделни теми като: “Деца – здравни и поведенчески проблеми, затруднения в обучението”, “Наднормено тегло и затлъстяване – причини и начин на лечение”, “Аутизъм”, “Триадата – баща, майка, дете” и др.

Откривайки „защо” сме болни вече представлява голяма част от лечебния процес. Тогава можем да отстраним дългосрочни модели на мислене, поведение и ограничени вярвания, които години наред са били в полза на навици относно повтарящи се ограничени тълкования.

Умът ни говори чрез нашето тяло, но ние не винаги знаем какво ни казва.

aaaaaaaaaaaaa
Осъзнавайки какво носим вътре в себе си, е първата стъпка да се освободим и разкрием нови възможности в нашия живот!