Контакти

Организатори в страната:

Варна
тел: 0888 529814, Марина Стоилова
мейл: marina100@abv.bg
***
Благоевград
тел: 0877 707567, Евгения Марценкова
мейл: inner_beauty@abv.bg
***
София
тел: 0888 886299, Емона Гешева
мейл: emonna.gesheva@abv.bg

Пловдив
тел: 0877 62 9115, Живко Стоилов
мейл: zhivko.stoilov@gmail.com
www.anandaproject.net
 ***
Габрово
тел: 0888 088118, Иванка Колева
мейл: kolevai1234@gmail.com
***
Плевен
тел: 0898 898 567, Биляна Вълчева
мейл: psycho_help@yahoo.com
***

Велико Търново
тел.: 0896 632 682, Даниел Димитров
мейл: daniata@abv.bg 
 
***

Мари-Жинет Ро

e-mail: heliovie19@gmail.com,

phone: +33 (0) 6-62-38-53-81