Контакти

Организатори в страната:

София
тел:0888 886299, Емона Гешева
мейл: emonna.gesheva@gmail.com
 
Варна
тел: 0888 529814, Марина Стоилова
мейл: marina100@abv.bg


Пловдив
тел: 0877 62 9115, Живко Стоилов
мейл: zhivko.stoilov@gmail.com
www.anandaproject.net
 
Габрово
тел: 0888 088118, Иванка Колева
мейл: kolevai1234@gmail.com

 
 
Благоевград
тел: 0877 707567, Евгения Марценкова
мейл: inner_beauty@abv.bg
Мари-Жинет Ро, mail: heliovie19@gmail.com,
phone: +33 (0) 6-62-38-53-81