Предстоящи семинари през 2017

Основния цикъл от семинари се състои от 4 модула, които се вземат през няколко месеца. Първият модул, Ниво I, е основополагащо и затова е желателно условие, за да се участва в които и да е от другите семинари.  Освен основния цикъл от 4 семинара, има отделни семинари, посветени на отделни теми като: “Деца – здравни и поведенчески проблеми, затруднения в обучението”, “Наднормено тегло и затлъстяване – причини и начин на лечение”, “Аутизъм”, “Триадата – баща, майка, дете” и др.

 

СОФИЯ

25-26 март

Семинар:

ДЕЦА – здравни и поведенчески проблеми

повече информация…

ГАБРОВО

21-22 октомври

Семинар:

ТРИАДИ – символизъм. Практическа терапия.

повече инфромация…

ПЛОВДИВ

18-19 ноември

Семинар: 

ДЕЦА – здравни и поведенчески проблеми.

повече информация…

БЛАГОЕВГРАД

11-12 ноември

НИВО II

повече информация…

ВАРНА

28-29 октомври

Семинар: 

ТРИАДИ – символизъм. Практическа терапия.

повече информация…