Предстоящи семинари

Основния цикъл от семинари се състои от 4 модула, които се вземат през няколко месеца. Първият модул, Ниво I, е основополагащо и затова е желателно условие, за да се участва в които и да е от другите семинари.  Освен основния цикъл от 4 семинара, има отделни семинари, посветени на отделни теми като: “Деца – здравни и поведенчески проблеми, затруднения в обучението”, “Наднормено тегло и затлъстяване – причини и начин на лечение”, “Аутизъм”, “Триадата – баща, майка, дете”, “Партньорски взаимоотношения и заболявания свързани с тях” и др.


СОФИЯ

8-9 юни
Тема: Деца

повече информация…

ГАБРОВО

предстои…

повече инфромация…

ПЛОВДИВ

30-31 март
ТЕМА: Взаимоотношения /нов/

повече информация…

БЛАГОЕВГРАД

23-24 март
Тема: Деца

повече информация…


ВАРНА

предстои…

повече информация…

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

15-16 юни
НИВО III

повече инфромация…

повече информация…

повече информация…