Предстоящи семинари

Основния цикъл от семинари се състои от 4 модула, които се вземат през няколко месеца. Първият модул, Ниво I, е основополагащо и затова е желателно условие, за да се участва в които и да е от другите семинари.  Освен основния цикъл от 4 семинара, има отделни семинари, посветени на отделни теми като: “Деца – здравни и поведенчески проблеми, затруднения в обучението”, “Наднормено тегло и затлъстяване – причини и начин на лечение”, “Аутизъм”, “Триадата – баща, майка, дете”, “Партньорски взаимоотношения и заболявания свързани с тях” и др.


СОФИЯ 2020

ПРЕДСТОИ…
Тема: Ниво III

повече информация…

ГАБРОВО

предстои…
Тема: 

повече инфромация…

ПЛОВДИВ 2020

28-29 ноември
Тема: НИВО II

повече информация…

БЛАГОЕВГРАД

предстои…
Тема:

повече информация…


ВАРНА

предстои…
Тема:

повече информация…

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2020

24-25 октомври
Тема: НИВО IV

повече инфромация…

ПЛЕВЕН 2020

21-22 ноември
Тема: Ниво II

повече информация…