Предстоящи семинари за 2021

Основния цикъл от семинари се състои от 4 модула, които се вземат през няколко месеца. Първият модул, Ниво I, е основополагащо и затова е желателно условие, за да се участва в които и да е от другите семинари.  Освен основния цикъл от 4 семинара, има отделни семинари, посветени на отделни теми като: “Деца – здравни и поведенчески проблеми, затруднения в обучението”, “Наднормено тегло и затлъстяване – причини и начин на лечение”, “Аутизъм”, “Триадата – баща, майка, дете”, “Партньорски взаимоотношения и заболявания свързани с тях” и др.


СОФИЯ 2021

27-28 март
Тема: Деца

повече информация…

СОФИЯ-Едикта 2021

6-7 февруари
Тема: Взаимоотношения

повече инфромация…

ПЛОВДИВ 2021

5-6 юни
Тема: НИВО VI

повече информация…

БЛАГОЕВГРАД 2021

предстои…
Тема:

повече информация…


ВАРНА 2021

предстои…
Тема:

повече информация…

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021

ПРЕДСТОИ…
Тема:

повече инфромация…

ПЛЕВЕН 2021

6-7 март
Тема: Ниво III

/заедно с Пловдив/

повече информация

ГАБРОВО 2021

предстои…
Тема: 

повече инфромация…