Предстоящи семинари

Основния цикъл от семинари се състои от 4 модула, които се вземат през няколко месеца. Първият модул, Ниво I, е основополагащо и затова е желателно условие, за да се участва в които и да е от другите семинари.  Освен основния цикъл от 4 семинара, има отделни семинари, посветени на отделни теми като: “Деца – здравни и поведенчески проблеми, затруднения в обучението”, “Наднормено тегло и затлъстяване – причини и начин на лечение”, “Аутизъм”, “Триадата – баща, майка, дете”, “Партньорски взаимоотношения и заболявания свързани с тях” и др.


СОФИЯ 2020

25-26 януари
Тема: Наднормено тегло

повече информация…

ГАБРОВО 2019

26-27 октомври
Тема: Взаимоотношения

повече инфромация…

ПЛОВДИВ 2020

Очакваме нова дата…
ТЕМА: Ниво II

повече информация…

БЛАГОЕВГРАД 2019

Очакваме нова дата…
Тема: Деца

повече информация…


ВАРНА 2019

предстои…

повече информация…

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2019

Очакваме нова дата…
НИВО IV Toolbox

повече инфромация…

ПЛЕВЕН 2019

Очакваме нова дата…
ТЕМА: Ниво II

повече информация…