Предстоящи семинари

Основния цикъл от семинари се състои от 4 модула, които се вземат през няколко месеца. Първият модул, Ниво I, е основополагащо и затова е желателно условие, за да се участва в които и да е от другите семинари.  Освен основния цикъл от 4 семинара, има отделни семинари, посветени на отделни теми като: “Деца – здравни и поведенчески проблеми, затруднения в обучението”, “Наднормено тегло и затлъстяване – причини и начин на лечение”, “Аутизъм”, “Триадата – баща, майка, дете” и др.


СОФИЯ

3-4 ноември
НИВО III

повече информация…

ГАБРОВО
предстои…

 

повече инфромация…

ПЛОВДИВ

1-2 декември
ТРИАДИ. СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ.

повече информация…

БЛАГОЕВГРАД

24-25 ноември
НИВО IV Toolbox

повече информация…


 

ВАРНА

предстои…

 

повече информация…

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

10-11 ноември
НИВО II

повече инфромация…

повече информация…

повече информация…