ВАРНА

ТЕМА: ТРИАДИ – СИМВОЛИЗЪМ.

ПРАКТИЧЕСКА ТЕРАПИЯ.

triad

В този конкретен семинар продължаваме с още информация и способи, които ще помогнат на уастниците да задълбочат разбирането си за психобиологията и как тя може да се приложи за разкриване на несъзнаваната природа на нашите постъпки, заболявания и ограничаващи модели на поведение.

ДАТА:  28-29 октомври, 2018

ВРЕМЕ: 9:30 – 18:00 ч.

МЯСТО на провеждане:  Христина Морфова” 8 (Център “Живо слово”)

ЦЕНА: 180 лв. 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ!

(при отказ от семинара се възстановява 50% от заплатената сума)

КОНТАКТ: Марина Стоилова

 тел.: 0888 529814; мейл: marina100@abv.bg

***

ТЕМИ на семинара:

  • Едипов / Електров комплекс
  • Символични сънища, природа, животни и символизъм, служещи като врата към езика на несъзнаваното. Споделяне на нови ключове за биологично разкодиране на заболяванията.
  • Триади

В контекста на връзката между дете, баща и майка, всеки човек е струкуриран различно, според преобладващата динамика в триадата. Ще разгледаме 8 основни триади. Не можем да говорим за лоша или за по-добра трада, най-добрата е тази, която ни позволява да продължаваме напред по пътя на осъзнаването, като се освободаваме от капаните на родословието.

  • Практическа терапия

Ще отделим специално време за “терапевтчини случаи”. Ще разкодираме определени състояния, свързани с въпросите, поставени от разглеждания уастник. Ще видим как да използваме на практика това познание и как работи при различните варианти.