ВЕЛИКО ТЪРНОВО

НИВО 4 Toolbox (Инструментариум за работа)

 


ЦЕЛИ:toolbox

Чрез използването на много примери и практически инструменти, целта на всеки семинар е действително да даде възможност на участниците да вникнат по-задълбочено в собствените си здравословни проблеми.

Работата ще ви даде по-обширни познания, с помощта на които да откриете кои са емоционалните конфликти, свързани с дадено заболяване, дискомфорт, поведение, блокажи или повтарящи се схеми в живота ви.

Експериментален по характер – Участникът следва насоки и прави упражнения, които помагат за откриването на дълбоки емоционални конфликти или спомени, свързани с даден проблем, използвайки инструменти, които ги освобождават (проблемите и спомените). Това води до дълбоки и разтърсващи преживявания на участниците.

ДАТА: 24-25 октомври

МЯСТО на провеждане:  Хотел “Арена”, Зала “Арена”, адрес:  Велико Търново 5000, ул. Славянска 2

ЦЕНА: 180 лв. /при заплащане до 31 септември 160 лв.

 

Контакт: Даниел Димитров

тел.: 0896 632 682 ; мейл:daniata@abv.bg 

***

ТЕМИ НА СЕМИНАРА:

• Две неща, общи за оцелелите
• Основни неща, които да помним: осъзнатост, конфликти, работа на мозъка
• Ограничаващи вярвания
• Чести грешки и капани, които да се избягват
• Дълбоки вътрешни чувства
• Кръг от обяснения/значения
• Време за освобождаване: процесът на жалеене
• Вторични ползи
• Съвети за фасилитатора
• Последиците от свободата
• Обезценяване: Къде сте поставили вашите „безопасност и увереност”
• Преразглеждане на вярванията
• Отношение на подпомагане
• Кръг от житейски обстоятелства
• Кръг на вътрешните чувства
• Блокаж/Срив
• Сляпо петно
• Отношението на фасилитатора
• Интегриране в бъдещето

  • Практически упражнения
  • 6 серии с трима участника: фасилитатор, клиент, наблюдател:Упражнение 1: Вътрешно чувствоУпражнение 2: История на живота, въздействие на събитиятаУпражнение 3: Проект/ ЦелУпражнение 4: Съществуващи семейни спомени

   Упражнение 5: Около лагерния огън

   Упражнение 6: Интегриране в бъдещето

   Заключение: Надграждане на “изцелителното изречение”