ГАБРОВО

2017

ТЕМА: ТРИАДИ – СИМВОЛИЗЪМ. ПРАКТИЧЕСКА ТЕРАПИЯ.

triad
В този конкретен семинар продължаваме с още информация и способи, които ще помогнат на уастниците да задълбочат разбирането си за психобиологията и как тя може да се приложи за разкриване на несъзнаваната природа на нашите постъпки, заболявания и ограничаващи модели на поведение.

ДАТА: 22-23 октомври, 2017

НАЧАЛО: 9:00-17:00 часа

МЯСТО на провеждане: МОЛ “Габрово”, конф. зала, 4 етаж 

ЦЕНА: 123 лв.

КОНТАКТ: Ивелина Елмазова

тел.: 0888 088 118; мейл: kolevai1234@gmail.com

 
 ***

ТЕМИ на семинара:

  • Едипов / Електров комплекс
  • Символични сънища, природа, животни и символизъм, служещи като врата към езика на несъзнаваното. Споделяне на нови ключове за биологично разкодиране на заболяванията.
  • Триади

В контекста на връзката между дете, баща и майка, всеки човек е струкуриран различно, според преобладващата динамика в триадата. Ще разгледаме 8 основни триади. Не можем да говорим за лоша или за по-добра трада, най-добрата е тази, която ни позволява да продължаваме напред по пътя на осъзнаването, като се освободаваме от капаните на родословието.

  • Практическа терапия

Ще отделим специално време за “терапевтчини случаи”. Ще разкодираме определени състояния, свързани с въпросите, поставени от разглеждания уастник. Ще видим как да използваме на практика това познание и как работи при различните варианти.