ГАБРОВО

ТЕМА:

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. ЗАБОЛЯВАНИЯ СВЪРЗАНИ С ГРЕШНИ МОДЕЛИ НА ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ.

ДАТА: 26-27 октомври

НАЧАЛО: 9:00-17:00 часа

МЯСТО на провеждане: МОЛ “Габрово”, конф. зала, 4 етаж 

ЦЕНА: 140 лв.

КОНТАКТ: Иванка Колева

тел.: 0888 088 118; мейл: kolevai1234@gmail.com

 
 ***

ТЕМИ на семинара:

  • Неосъзнатият атом, който не може да се освободи
  • Клетъчна памет
  • Семейни триади – Едипови / Електрови
  • Алфа или бета двойка?
  • Декодиране на някои хормони и някои “болести” на половите органи