СОФИЯ

ТЕМА:

 ДЕЦА – ЗДРАВНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, ЗАТРУДНЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО.

ДАТА: 27-28 март

НАЧАЛО: 9:30-17:30 ч.

МЯСТО на провеждане: ОНЛАЙН чрез ZOOM

ЦЕНА: 216 лв. /ранно записване до 1 март – 180 лв./

КОНТАКТ: Емона Гешева

тел.: 0888 886299; мейл: emonna.gesheva@abv.bg

 

***

ТЕМИ на семинара:

  • Ще откриете произхода на затрудненията на вашето дете.
  • Ще разберете влиянието, което предродовия период оказва върху нашия живот.
  • Ще имате практически инструменти, за да помогнете ефикасно на вашето дете.
  • Как се създават отпечатъците, които са в основата на затрудненията на вашето дете, както и на вашите затруднения като родител. Какво да направим, за да трансформираме тези отпечатъци и техните последствия.
  • Предаване на семейната памет
  • Как фунционира мозъкът на детето
  • По какъв начин вашето дете е ваше огледало
  • Как да видите и използвате на средствата, които притежавате, за да помогнете на своето дете.
  • Проблеми в училищното обучение (дислексия, дисфазия, затруднения при смятане, граматика и др.)
  • Проблеми с поведението (хиперактивност, гняв, рязка промяна на настроението)
  • Проблеми със здравето (напикаване, отити, екземи, тикове, алергии и др.)
  • Ще откриете ключове и прецизни и ефективни инструменти, за да намерите решението на своите проблеми и помогнете на вашите деца да разкрият своя пълен потенциал.
  • Ще бъдете очаровани от логиката и точността на получената информация, която се базира на последните открития в областта на неврологията, психологията, поведенческата биология, епигенетиката, както и на богат практически опит.

  И всичко това е ясно обяснено и илюстрирано с примери.