Archives

Monthly Archive for: ‘December, 2016’

  • .jpg

    Тотална биология: един нов поглед върху болестта и изцелението

    Тотална биология: един нов поглед върху болестта и изцелението Мария Кръстева Тоталната биологията e революционна по своя характер теория, отнасяща се до всички живи организми, кояторазглежда болестта като специфична биологична програма, която се задейства в отговор на особено силен стрес, който не сме в състояние …

    Read More