Archives

Monthly Archive for: ‘January, 2017’

  • Shutterstock 260422808

    Болестите са резултат от “вредни” навици

    Болестите са резултат от “вредни” навици Борис Попхристов Какво наричаме навик? Това е действие или набор от действия, които извършваме автоматично (несъзнателно), когато са налични определени условия или състояния на околната среда, които сме преживявали достатъчен брой пъти и сме реагирали по еднакъв или сходен …

    Read More