Психо-биология

Какво е Психо-биология?

Психо-биологията е иновативен подход, с чиято помощ можем да открием и разрешим емоционална травма, която стои зад дадено състояние или поведение, като разглеждаме човешкото същество в неговата многоизмерност.

Психо-биологията комбинира различни инструменти и сфери на познание, за да намери психическия корен, явяващ се причина за проявата на болестно състояние или друго житейско затруднение. За да помогнем на човека, ние започваме да сглобяваме пъзел, използвайки методи като цикли, линията на живота, спомените на родословното дърво.

Психо-биологията обединява достиженията на невронауката, квантовата физика и клетъчната биология. Прилага различни нива на изследване, които ни позволяват да опознаем себе си по-добре и да активираме неподозираните сили и ресурси на нашето същество.

Оставянето на миналото в миналото ни позволява да преминем от позиция на „оцеляване“ към състояние на „творчество-съзидание“. Всички ние имаме способността да „разпаметим“ определен автоматичен отговор на тялото и да се проявим по нов начин.

Мари-Жинет Ро

Нека вървим заедно, така че всяка област на този свят да се изпълни със смисъл, автентичност и доброта

Семинари

4 основни модула

Основният цикъл от семинари се състои от 4 модула. Всеки модул може да бъде покрит самостоятелно. Въпреки че Ниво 1 е определящо за разбиране основите на Психо-биологията, всички модули заедно изграждат едно последователно цяло. 

Инструментите и техниките, прилагани в семинарите, са прости, конкретни и ясни, но невероятно ефективни. С тяхна помощ човек може да внесе осезаема промяна в живота си, да подобри личностната си реализация, семейните си взаимоотношения и усещането за емоционална свързаност.

Във всеки уъркшоп се използват много примери и практически инструменти с цел участниците да получат по-задълбочено разбиране за причината на здравословните си проблеми. Единственото изискване е да бъдем с отворено съзнание и да сме готови да предизвикаме себе си.

Здравни специалисти и терапевти са добре дошли и ще бъдат удивени да открият как прилагането на Психо-биологията в комбинация със собствените им методи на лечение може да оптимизира резултатите.

Ако искате да организирате семинар или лекция,
моля свържете се с Мари-Жинет

Предстоящи събития

26

Февруари

Пристрастяванията

20-21

април

2024

Ниво 3 – Декодиране корените на болестта

2-3

Март

2024

Ниво 1 – Декодиране на психичните корени на болестта – уебинар

10-11

Февруари

2024

Ниво 2 – Психо-биология – Декодиране корените на болестите

28-29

Октомври

2023

Ниво 1 – Основополагащо ниво

21-22

ОКТОМВРИ

2023

Психобиология – специализиран практически семинар София

10-11

ЮНИ

2023

Наднормено тегло, хранителни разстройства, квантово лечение и други

21-22

Януари

2023

Ниво 4 – Декодиране психичните корени на болестите

1-2

октомври

Ниво 3 – Декодиране значението на болестите

Целият страх заглъхва в дълбоко, спокойно и тихо знание. Това е силата на любовта.

Карл Густав Юнг