Семинари

Лекции и семинари

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ?

ДЕКОДИРАНЕ ПСИХИЧЕСКИТЕ КОРЕНИ НА БОЛЕСТТА

ЦЕЛИ

Психобиологията е гледна точка върху разбирането на взаимовръзките между ума, мозъка и тялото и тяхното отношение към здравето и болестта. Чрез осъзнаването на тази обвързаност и влиянието на стреса много болести могат да бъдат излекувани, а други биха били дори предотвратени. Това е много мощна концепция, която подпомага както практикуващите лекари и терапевти, независимо от тяхната специалност, така и обикновените хора да вземат нещата в свои ръце и да започнат да разплитат начините, по които тялото и умът са програмирани.

Целта е да се споделят знания за различен от конвенционалния поглед върху болест, дискомфорт, поведение, блокажи или повтарящи се модели в живота на човек. Идеята на семинарите е да помогнат на всеки да открие емоционалния конфликт, който стои зад изброените възможни състояния.

Разкривайки естеството на стреса, записан в нашата лична и семейна история, ние получаваме ключове за преодоляването им, разрешаването им или благоприятстването на изцелението. Използвайки много примери и практически инструменти, всеки семинар има за цел наистина да даде възможност на участниците да получат допълнителна представа за техните здравни проблеми.

ПУБЛИКА

Не се изисква определено ниво на обучение, само мотивация за растеж и осъзнаване.

Здравните специалисти и терапевтите ще открият ценни инструменти за работа, с които да помогнат на клиентите си, и ще бъдат изумени да видят как прилагането им в комбинация с техните умения може да оптимизира крайните резултати.

Лекции и семинари могат да бъдат организирани по заявка

Психо-биология

Семинари

Въвеждащи 4 нива

Четирите модула представят ядрото на психо-биологичния подход. Всеки модул се провежда като отделен семинар.

Практически семинар

Насоки и упражнения, които помагат да се разкрият дълбоки емоционални проблеми или спомени. Инструменти за преодоляването им.

Специална терапия на живо

Този специален семинар е посветен на участниците, които вече са посещавали някой от семинарите по психобиология.

Детски поведенчески проблеми и трудности в ученето

Този уъркшоп насърчава разбирането на здравето, болестите и други аспекти от ежедневния живот.

Наднормено тегло, анорексия и други хранителни разстройства

Чрез набор от въпроси ние изследваме различни възможни емоционални значения във връзки с нашата телесна конституция.

Взаимоотношенията от гледна точка на Психо-биологията

Много богат семинар, който помага за по-добро разбиране на подсъзнателните модели, ръководещи нашите взаимоотношения.

СИМВОЛИ И СЪНИЩА

Сънищата, природата, поведението на животните и някои символични значения се използват и изследват като врата за разкриване на езика на несъзнаваното.

Софрология – Управление на стреса

Софрологията е група от техники като дишане, релаксация и визуализация, които активират състояние на дълбоко отпускане.

Целият страх заглъхва в дълбоко, спокойно и тихо знание. Това е силата на любовта.

Карл Густав Юнг