Психо-биология

Тематични семинари

Възможни теми:

Осъзнаването на конфликта, който отключва и програмира тези състояния в живота на човек, е важно и трябва да бъде подкрепено от практически приложения, за да се постигне дълбоко разрешение при лечението.