Психо-биология

Въвеждащи 4 нива

Четирите модула представят ядрото на психо-биологичния подход. Всеки модул се провежда като отделен семинар.
Ниво 1 е въвеждащо и основополагащо. Всеки следващ модул надгражда предходния, така че четирите нива да дадат на участниците ясна и завършена концепция как Психо-биологията третира болестните състояния и други житейски трудности.

Ниво 1

Психо-биология Ниво 1

Теми на семинара:

Това е най-важният модул, въведение в общата концепция на Психо-биологията.

Ниво 2

Психо-биология Ниво 2

Теми на семинара:

Ниво 3

Психо-биология Ниво 3

Теми на семинара:

В ниво 3 продължаваме да редим пъзела, като завършваме това, което е научено в двете предходни нива. За да получат участниците по-задълбочени знания, се добавя още информация и практически инструменти. Използват се много примери от практиката.

Ниво 4

Психо-биология Ниво 4

Теми на семинара: Декодиране на някои болести

В това ниво 4 отиваме крачка напред с нови теми, за да завършим това, което сме обхванали в 3-те предишни нива, като използваме много примери и някои практически упражнения.