Психо-биология

Детски поведенчески проблеми и
трудности в ученето

Теми на семинара:

Влияние на пренаталния период върху нашия живот

Всичко, преживяно от родителите по време на бременността, се записва в мозъка на бебето като спомени, които продължават да влияят на бъдещия му живот и здраве. В този семинар изследваме механизмите, които стоят зад повечето детски затруднения и поведението и здравословни проблеми.

Това е фантастичен семинар, който позволява на възрастните да се справят с дълбоко потънали програми, идващи от татко и мама, които все още неосъзнато носим в подсъзнанието си, но които силно повлияват живота, убежденията и състоянията на ума ни.

Този семинар повишава разбирането за здравето, болестта и други аспекти от ежедневния живот. Ако вашите деца носят заболяване, притеснение или болка, или са заседнали и неосъществени в някой аспект от живота си, този семинар е за вас.