Психо-биология

Специална терапия на живо

Този практически семинар ще позволи на участниците да задълбочат разбирането и интегрирането на концепциите, обсъждани в 4-те основни нива на семинарите по психо-биология.

Теми:

Преминаваме през цялостно преразглеждане на принципи, насоки и упражнения, за да дадем различна гледна точка за това какво управлява здравето и болестта и как можем да разкрием и изчистим дълбоки емоционални проблеми или спомени, свързани с проблем или здравословно състояние.

Участниците ще имат възможност “на живо” да наблюдават как обучителят работи с клиент.

Експериментален по своята същност – този специален семинар е посветен на участниците, които вече са посещавали някой от семинарите по психобиология.

Целта на семинара е да даде по-богат поглед върху това как работят принципите на психо-биологията и как практически може да се приложи наученото, за да се осигури невероятен резултат.

Участниците ще комбинират теория и практика.