Психо-биология

Практически семинар

Теми на семинара:

Експериментален по природа практически семинар. Участникът получава насоки и преминава през  упражнения, които помагат да се разкрият дълбоки емоционални блокажи или спомени, свързани с проблем. Предоставят се инструменти за освобождаване и справяне с тях. Семинарът провокира дълбоки и вълнуващи преживявания. 

6 кръга в група от 3: фасилитатор, клиент, наблюдател:

Упражнение 1:  Дълбоко вътрешно чувство

Упражнение 2: Житейска история, въздействието на нещата

Упражнение 3: Проект / Цел: пренатални и ранни детски влияния

Упражнение 4: Текущи спомени за родословното дърво

Упражнение 5: Около лагерния огън

Упражнение 6:  Интеграция в бъдещето