Психо-биология

Взаимоотношенията от гледна точка на Психо-биологията

Разглеждани теми:

Много богат семинар, който помага за по-добро разбиране на подсъзнателните модели, ръководещи нашите взаимоотношения.